Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä
Mouse Out Oy, Savijärventie 82, 13500 Hämeenlinna

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Outi Pohjanvirta, +358-45-1531340, outi.pohjanvirta@mouseout.fi

 

3. Rekisterin nimi
Mouse Out Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan yksilöivät tiedot ( nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite )
  • Rekisteröityneillä asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana
  • Tuotteita / palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitusosoitetiedot.
  • Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot
  • Verkkosivustomme käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tilauksen yhteydessä, asiakkaan oman asiakastilin kautta sekä asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme joko puhelimitse tai sähköpostitse. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme. Tietoja päivitetään julkisista osoitelähteistä, kuten postin osoiterekisteristä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä. Tietoja voidaan siirtää Mouse Out Oy:n lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien järjestelmiin.

 

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole Mouse Out Oy:n tai yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin Mouse Out Oy huolehtii riittävän tietosuojan tasosta.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan Mouse Out Oy:n verkkosivujen kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Muiden tietojen osalta korjausta voidaan pyytää asiakaspalvelustamme (info@mouseout.fi) tai olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Mouse Out -verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kieltoja myös verkkokaupassa.